Njupavallens Winter


Nallo (Hane)

SE65497/2020


Ägare: Petra Englund, Sollentuna


Hälsa:


HD index

HD A+A

Ed 0+0

PRA-prcd, hereditärt fri

DE, hereditärt fri


Meriter:


Utställning:

1x Very goodMentaltest:


 

Övrigt: