Njupavallens Vinston


Vinston (Hane)

SE10925/2019


Ägare: Maria Grut Ljungberg, Lidingö


Hälsa:


HD-index 109

HD grad A

Ed ua (0)

PRA-prcd, hereditärt fri

DE, hereditärt fri


Meriter:


Mentaltest:


BPH med skott

 

Övrigt: