SE VCH Njupavallens Skott


Skott (Hane)

SE49691/2014


Ägare: Gerd Knutsson, Nyköping


Hälsa:

HD-index 103

HD grad B

ED ua (0)

PRA-prcd, hereditärt fri

DE, hereditärt fri


Meriter:


Viltspår:

3x 1:a pis

2x HP

SVENSK VILTSPÅRCHAMPION


Mentaltest:

MH 3:a på skott


Övrigt:

Sårinfektion på svans som valp 2014-08-26 varvid beslut togs att amputera svans. 

Intyg finns att skadan anses förvärvad, inte ärftlig och inte menligt påverkar djurets funktion.