Njupavallens Sikta


Sikta (Tik)

SE49689/2014


Ägare: Jessica Hultén 


Hälsa:

HD-index 108

HD grad A

ED ua (0)

Öga ua 2017-01-31

PRA-prcd, hereditärt fri

DE, hereditärt fri


Meriter:


Utställning:

1x BIM

2x BIR

3x CERT (2 cert innan 2 års ålder)

6x Excellent


Jakt:

0:pris TJP nkl

Användes i praktisk jakt i apportering och som drivande på klövjakt.


Mentaltest:


Övrigt:

Avliden-organsvikt, troligen efter sviter av ormbett, ej fastställt.


Kullar:

Mamma till Riverbreeze kull 8