Njupavallens Raska


Tikka (Tik)

SE39848/2011


Ägare: Mattias Holmin, Färnäs


Hälsa:

HD-index 108

HD grad A

Ed ua (0)

PRA-prcd, DNA-hereditärt


Meriter:


Mentaltest:

 

Övrigt:

Avliden