Jaktmeriterade (J)

Singo

Tollingjaktprov

Raya

Tollingjaktprov

Tiro

Tollingjaktprov

Tim

Tollingjaktprov

Ruby

Tollingjaktprov

Används i praktisk jakt

Singo

Fågeljakt

Stötande på klövvilt

Vidar

Fågeljakt

Tiro

Fågeljakt

Sikta

Fågeljakt

Sally

Fågeljakt

Wolt

Fågeljakt

Race

Fågeljakt

Används i praktiskt eftersök