Jaktmeriterade (J)

Singo

Tollingjaktprov

Tiro

Tollingjaktprov

Används i praktisk jakt

Singo

Fågeljakt

Stötande på klövvilt

Vidar

Fågeljakt

Tiro

Fågeljakt

Tindri

Stötande på klövvilt

Sally

Fågeljakt

Sikta

Fågeljakt

Race

Fågeljakt

Används i praktiskt eftersök